Kontakt

Čerpacia stanica Čerpacia stanica Čerpacia stanica Čerpacia stanica

Kontakt

HOFFER, s.r.o.
Bratislavská cesta č.1
945 01 Komárno

Tel.: +42135/7720-595
E-mail: hoffer@hoffer.sk

ČS Zemianská Olča