ISO 9001 Systém manažérstva kvality (SMK)

Preprava pohonných látok Preprava pohonných látok

ISO 9001 Systém manažérstva kvality (SMK)

V podnikaní, tak na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni je kladený zvýšený dôraz na plnenie jasne definovaných noriem v oblasti manažérskych systémov, ako záruka poskytovanej kvality produktov a služieb.

Systém manažérstva kvality, ktorý je funkčný a efektívny, zabezpečujúci výkonnosť realizačných procesov umožňuje prispôsobiť individuálne služby poskytované spoločnosťou presne požiadavkám a potrebám konkrétneho zákazníka.

Preto systém manažérstva kvality podľa požiadaviek ISO 9001 je ideálnou základňou pre deklarovanie kompetentnosti a odbornosti moderných spoločností všetkých veľkostí vo všetkých oblastiach priemyslu, hospodárstva a služieb.

Zavedenie a certifikácia SMK podľa tejto normy ponúka nasledovné výhody:

 • Udržiavané zabezpečenie kvality dodávok produktov a služieb
 • Odhaľovanie možností na zlepšenie výkonnosti a znižovanie nákladov
 • Zvyšovanie spokojnosti zákazníkov
 • Zvyšovanie spokojnosti zamestnancov
 • Vylepšenie podnikového imidžu
 • Minimalizáciu rizík
 • Väčšiu efektivitu vynakladaných zdrojov v prostredníctvom zlepšenia procesov
 • Konkurenčná výhoda na trhu
 • Plnenie špecifických (individuálnych) požiadaviek zákazníka
   

Vnútorné pracovné postupy a zodpovednosti sú podrobne posudzované, rovnako ako procesy, ktoré regulujú spoluprácu so zákazníkmi a obchodnými partnermi. To znamená, že kvalita všetkých procesov v rámci spoločnosti je optimalizovaná.

Certifikácia spoločnosti podľa požiadaviek ISO 9001 od TÜV SÜD CERT vedie k dlhodobému zabezpečeniu kvality, efektívnemu riadeniu a zväčšuje rešpekt, dôveru a spokojnosť zákazníkov.