Dôležité informácie pre zákazníka

Dôležité informácie pre zákazníka

Dôležité informácie pre zákazníka

 

Ako ste možno počuli, Chevrolet sa rozhodol ukončiť predaj svojich nových vozidiel v Európe*. To znamená, že predaj nových vozidiel Chevrolet v západnej a východnej Európe bude ukončený do konca roka 2015.

V tejto chvíli považujem za dôležité osloviť Vás osobne ako jedného z našich vážených zákazníkov, aby som Vás ubezpečil, že spoločnosť Chevrolet sa zaväzuje poskytovať služby a servis pre Vaše vozidlo aj v budúcnosti. Naďalej budeme poskytovať služby a dodávať originálne diely pre vozidlá Chevrolet rovnakým spôsobom, ako tomu bolo doteraz. Akákoľvek písomná záruka poskytnutá na vozidlá Chevrolet alebo servisné plány zostávajú bezo zmeny a budú v plnej miere rešpektované v súlade s dohodnutými podmienkami. Stanovíme najefektívnejší spôsob, ako splniť Vaše potreby týkajúce sa servisu vozidiel prostredníctvom našej rozsiahlej servisnej siete.

Vyzývame všetkých zákazníkov spoločnosti Chevrolet a záujemcov o kúpu nového vozidla Chevrolet pred koncom roka 2015, aby naďalej navštevovali lokálneho servisného partnera spoločnosti Chevrolet.

S úctou,

Dr. Thomas Sedran
President and Managing Director Chevrolet Europe

Nižšie tiež uvádzame zopár podrobnejších odpovedí na otázky, ktoré môžete mať:

Bude zabezpečený servis a oprava môjho vozidla Chevrolet v budúcnosti?

V spoločnosti Chevrolet si vážime dôveru a lojalitu našich zákazníkov v západnej a východnej Európe a budeme plniť naše servisné a záručné záväzky. Akákoľvek písomná záruka poskytnutá na vozidlá Chevrolet alebo servisné plány zostávajú bezo zmeny a budú v plnej miere dodržané v súlade s dohodnutými podmienkami. Spolupracujeme s našimi predajcami a autorizovanými opravovňami, aby naďalej ponúkali primeranú dostupnosť servisných miest pre našich verných zákazníkov. Uisťujeme vás, že na našich webových stránkach nájdete aktuálne informácie.

Ako bude zabezpečený servis môjho vozidla po ukončení činnosti spoločnosti Chevrolet v západnej a východnej Európe?

Spolupracujeme s našimi predajcami a autorizovanými opravovňami, aby naďalej ponúkali primeranú dostupnosť servisných miest pre našich verných zákazníkov, a to aj po ukončení činnosti našej organizácie. V prípade servisu alebo opravy navštívte svojho lokálneho predajcu. Ak by v budúcnosti mala nastať vo vašom regióne zmena, budeme vás včas informovať. Pre ďalšie aktualizácie navštívte túto webovú stránku.

Čo sa stane, keď môj predajca zavrie prevádzku?

Spolupracujeme s našimi predajcami a autorizovanými opravovňami, aby naďalej ponúkali primeranú dostupnosť servisných miest pre našich verných zákazníkov, a to aj po ukončení našej činnosti. V prípade servisu alebo opravy navštívte svojho lokálneho predajcu. Ak by v budúcnosti mala nastať vo vašom regióne zmena, budeme vás včas informovať. Pre ďalšie aktualizácie navštívte túto webovú stránku. Uisťujeme vás, že na našich webových stránkach nájdete aktuálne informácie.

Dostal som oznámenie o stiahnutí produktu z trhu. Čo mám robiť?

Žiadame vás, aby ste postupovali podľa pokynov uvedených v oznámení a naplánovali si stretnutie v niektorom z našich servisných stredísk. Na vyhľadanie najbližšieho predajcu si pozrite sieť predajcov na tejto webovej stránke.

Ako dlho / koľko rokov bude Chevrolet dodávať náhradné diely pre moje vozidlo?

Spolupracujeme s našimi predajcami a autorizovanými opravovňami, aby naďalej ponúkali primeranú dostupnosť servisných miest pre našich verných zákazníkov. Predpokladáme, že diely budú dostupné po dobu minimálne 10 rokov.

Prenajal som si vozidlo Chevrolet. Dokončím svoju dobu lizingu a vrátim vozidlo, ako bolo plánované? Prenajal som si vozidlo Chevrolet. Chcem ukončiť moju lízingovú zmluvu.

Existujúce lízingové zmluvy nie sú dotknuté týmto oznámením. Vaša lízingová zmluva zostáva nezmenená. Iba vaša lízingová spoločnosť môže rokovať alebo sa dohodnúť na zmluvných zmenách. V prípade pochybnosti sa obráťte na svoju lízingovú spoločnosť.

Kúpil som vozidlo Chevrolet, ktoré zatiaľ nebolo dodané. Dostanem ho ešte?

Vaša objednávka je stále platná. Ohľadom dodania vozidla sa obráťte na svojho predajcu.

Kúpil som vozidlo Chevrolet, ktoré zatiaľ nebolo dodané. Už nemám o toto vozidlo záujem. Ako môžem zrušiť zmluvu?

V nadchádzajúcich dňoch budeme v kontakte s našimi predajcami, aby sme prejednali všetky možnosti. S otázkami týkajúcimi sa vašej zmluvy alebo dodania vášho vozidla sa prosím obráťte na svojho predajcu.

Týmto oznámením znížite okamžite hodnotu vozidla, ktoré som nedávno kúpil? Ako mi to nahradíte?

Nemáme žiadne plány na kompenzáciu zákazníkov. Nedávne príklady značiek odchádzajúcich z trhu nepreukázali významný pokles zostatkovej hodnoty v priebehu času.

Práve som sa obrátil na svojho predajcu / servisné stredisko, ale nezdá sa, že má všetky informácie o najnovšom oznámení spoločnosti Chevrolet.

Len nedávno sme začali proces kontaktovania všetkých našich predajcov s cieľom prejednať všetky možnosti. Tento proces bude pokračovať v priebehu najbližších dní. Pozývame vás tiež, aby ste naďalej navštevovali našu webovú stránku, na ktorej nájdete najnovšie informácie a novinky ako aj nové ponuky vozidiel a služieb vo vašej krajine.